Yazdır
Duyurunun Yayınlanma Tarihi : 13:11 25/01/2019
İnosuit - İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı
 
 
İnosuit - İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı
Üniversite-sanayi işbirliğine dayanmakta olan “İnoSuit - İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı” kapsamında, İhracatçı Birlikleri üyesi şirketlerde inovasyon yönetimi yetkinliğinin sürdürülebilir şekilde arttırılması, inovasyon yönetimi altyapısının oluşturulması, güçlendirilmesi, her bir kurumun kendi hedeflerine, yapısına ve ihtiyaçlarına uygun kurumsal inovasyon sistemlerinin tasarlanması ve hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır.
 
Programın Hedefleri
Program süresi olan 12 aylık süreçte, program kapsamında seçilecek İhracatçı Birlikleri Üyesi firmalarda;
 
1.İnovasyon sürecini sistematik, bütünsel ve odaklı bir yaklaşımla ele alan “Kurumsal İnovasyon Sistemi”nin oluşturulması,
2.İnovasyon süreçlerini ve sonuçlarını besleyecek stratejik, organizasyonel, kültürel altyapının ve bilgi altyapısının oluşturulması,
3.Ürünlerde, süreçlerde, organizayonel yapılanmalarda veya pazarlama faaliyetlerinde inovasyon projelerinin hayata geçirilmesi,
4.İnovasyon çalışmalarının ve yatırımlarının etkinliğinin, rekabetçilik üzerine sürdürülebilir etkisinin, sistemli işleyişinin ve takip edilebilirliğinin sağlanması,
5.İnovasyon yönetimi yetkinliğinin sürdürülebilir şekilde arttırılmasının, bunun sonucunda da ihracat performansının yükseltilmesinin sağlanması,
6.İnovasyon yönetimi konusunda ülkemizdeki üniversiteler ve özel sektör arasında işbirliğinin arttırılması,
7.İnovasyon yönetimi konusunda, ülkemiz üniversitelerindeki bilimsel bilgi, araştırma ve uygulama tecrübesinin arttırılmasıdır.
 
Programın Süresi
Program, toplam 12 ay sürecek, bu süreçte firmaların ve mentorların aktif olarak 11 ay süresince faaliyetleri sürdürmeleri beklenecektir. (Ağustos ayı programda yıllık izinler için ayrılmıştır. Ağustos ayında faaliyet yapılması beklenmemekte, ayrıca mentorluk hizmet ödemesi de yapılmamaktadır.)
 
Programın Başlangıç ve Bitiş Tarihleri
1 Nisan 2019 tarihinde faaliyete başlanacak programın bitiş tarihi 31 Mart 2020 tarihidir. Ekim ayında başlayacak program dönemi için firma başvuruları 15 Şubat 2019 tarihine kadar devam edecektir. Program başvurularının sene içerisinde 2 ayrı dönemde alınmaktadır. Başvuru sahibi firmaların, başvurdukları döneme bağlı olarak Nisan ya da Ekim aylarında programa başlamaları ve 12 ay süresince programı sürdürmeleri mümkün olacaktır.
 
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.